Login 
    信息化管理系统 Minimize  
    中心介绍 Minimize  
    实验课教学 Minimize  
    实验室管理 Minimize  
    设备与环境 Minimize  
    使用说明 Minimize  
登录方式:点击登录,输入用户名和密码。用户名为S学号,密码为7个0。如某学生的学号为:03111111,那么登录用户名为:S03111111,密码为:0000000。
    开放实验室预约系统 Minimize  
实验名称指导老师联系电话开放时间预约开始时间预约截至时间 
第十二周六(全天)两个开放实验 申秀民58802580第十二周六(全天)6/16/20066/30/2006 预约 预约记录
第十四周六、日(两天)两个实验 申秀民老师58802580十四周六、日(两天)6/17/20066/30/2006 预约 预约记录
第十三周六(全天)乙酸乙异戊酯(不同反应条件) 申秀民58802850第十三周六(全天)6/16/20067/29/2006 预约 预约记录